Opinie internautów

Bankowość

Analiza języka naturalnego

Rozwiązanie Applica przeznaczone jest do analizy dużych wolumenów danych tekstowych, których ilość w niemal każdym przedsiębiorstwie wzrasta lawinowo (tzw. trend ‘Big Data’). Jest ono dedykowane do analizy języka polskiego. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych osiągnięć lingwistyki komputerowej będących wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez wiodące polskie instytucje naukowe, oferuje możliwości dotychczas niedostępne na rynku polskim.

Rozwiązanie umożliwia między innymi automatyczne przetwarzanie strumieni danych tekstowych w języku polskim pochodzących np. z biur obsługi klienta, mediów społecznościowych czy systemów CRM. Jego przykładowe zastosowania obejmują identyfikację klientów zagrożonych rezygnacją z produktów i usług wraz z określeniem przyczyn rezygnacji, identyfikację klientów rozważających zakup, śledzenie opinii użytkowników, monitorowanie jakości obsługi czy też kategoryzację zgłoszeń reklamacyjnych.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica